Головна arrow Статті
Із архівних джерел про державотворчі процеси Надрукувати Надіслати електронною поштою

Людмила Федорівна Сорокіна
Провідний архівіст відділу інформації та використання окументів
Державного архіву Сумської області 

   Найбільша кількість унікальних архівних документів, які відтворюють  процес державотворення і здобуття Україною незалежності зберігаються у  Центральному державному архіві вищих органів влади і управління. В фондах архіву представлені документальні джерела діяльності різних владних структур, що функціонували на теренах України у XX столітті. Зібрання цих документів є складовою частиною Національного архівного фонду України. У фондах Державного архіву Сумської області є невелика кількість документів періоду Української революції 1917-1921 років, що дає можливість ознайомитися з актами Центральної Ради, листівками, програмами партій, що брали участь у виборах до Установчих зборів, постановами та циркулярами урядів, що діяли в Україні у той час. Ці матеріали відображають історію тернистого шляху державотворення в нашому регіоні.

Написати перший коментар | Додати посилання на цю статтю | Переглядів: 54

Детальніше...
 
До 150 –річчя від дня народження Михайла Грушевського Надрукувати Надіслати електронною поштою

Інна Євгеніївна Гончарова,
Начальник відділу інформації та використання документів
Державного архіву Сумської області

Фундатор української державності

"Вся надія в нас, вся сила - в народі"
М.Грушевський

     29 вересня 2016 року виповнюється 150 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866-1934) — визначного історика, археолога, літературознавця, соціолога, публіциста, письменника, організатора української науки, громадсько-політичного і державного діяча, засновника Української Народної Республіки.  З його творчою спадщиною пов'язані ідеї відродження     української    культури   і   науки,   історичної свідомості  й національної гідності народу. Він показав, що еволюція людства, попри всі складнощі, має тенденцію до встановлення справедливого демократичного ладу. Влада у державі має належати особам, обраним народом на демократичних засадах, працювати для народу, спиратися на волю його більшості. Очоливши Центральну Раду, він був глибоко переконаний, що нова українська державність має базуватися на принципах демократії і закону.

Написати перший коментар | Додати посилання на цю статтю | Переглядів: 510

Детальніше...
 
До дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні Надрукувати Надіслати електронною поштою

Ольга Олексіївна Клюєва,
Головний спеціаліст відділу  інформації та використання документів Державного архіву Сумської області

Архівні документи свідчать

         Тривалий час тема голодомору 1932-1933 років в Україні була під забороною. І хоча документи, що свідчать про загальноукраїнську трагедію, знаходилися на відкритому зберіганні, однак їх намагалися не помічати, бо вони не вписувалися в струнку картину радянської історичної науки.
   Більше 400 документів, що зберігаються у Держархіві Сумської області, висвітлюють причини, перебіг та наслідки голодомору 1932-1933 років.  
          Резолюції пленумів ЦК КП(б)У, постанови Ради Народних Комісарів УСРР та Політбюро ЦК КП(б)У дають уявлення про організацію хлібозаготівлі, методи щодо безумовного виконання її плану. Серед заходів щодо посилення хлібозаготівлі –  організація штурмових бригад, занесення на „чорні дошки” населених пунктів, накладання штрафів у розмірі 15-ти місячної норми м’ясоздачі за незадовільне виконання хлібозаготівлі, виселення за межі областей куркульських сімей з конфіскацією майна,  заборона виїздити селянам за межі України для купівлі продуктів, притягнення до кримінальної відповідальності саботажників.

Написати перший коментар | Додати посилання на цю статтю | Переглядів: 618

Детальніше...
 
до 90-ї річниці заснування Державного архіву Сумської області Надрукувати Надіслати електронною поштою
Інна Євгеніївна Гончарова,
Начальник відділу інформації та використання документів
Державного архіву Сумської області
 
Розвиток архівної справи на Сумщині в 20 30-х роках XX століття

          Основи архівної політики радянського уряду було викладено у «Тимчасовому положенні про архівну справу», яке було затверджено РНК УРСР 20 квітня 1920 р, за яким була передбачена жорстка централізація архівних установ.
           1920 рік  ознаменувався паперовою кризою у державі. Відновлення роботи паперових фабрик потребувало сировини - старого ганчір’я, паперу. Джерелом для постачання фабрик стали відомчі та ін. типи архівів. Постало питання у виявленні непотрібного матеріалу і збереження того, який мав би історичну цінність. Розпочалась робота по збереженню архівів в Україні.
           На підставі Декрету Раднаркому від 09 березня 1920 року була створена Всеукраїнська архівна комісія. Вона вимагала від установ, що мали архіви повідомити про місце збереження архіву його хронологічні рамки, відповідального за архів, описи справ.
         У 1921 році за ініціативи комісії відповідальними за збереження архівів стали спеціальні губерніальні комісії.

Написати перший коментар | Додати посилання на цю статтю | Переглядів: 731

Детальніше...
 
Гетьман Пилип Орлик та перша Конституція України Надрукувати Надіслати електронною поштою

Інна Павлівна Кузьменко
Головний спеціаліст відділу інформації та використання документів
Державного архіву Сумської області

В історії нашого народу є багато постатей, котрі заслуговують на визнання та повагу. В славетному ряду таких людей, поруч з Мазепою та Хмельницьким, стоїть гетьман Пилип Орлик – автор першого у світі конституційного твору. Це був один із найвидатніших діячів ХVІІ-ХVІІІ століття, самовідданий  український патріот, який все життя присвятив боротьбі  за незалежність України.
   Пилип Орлик походив з давнього чеського роду. Його батька Степана було вбито під Хотином у Польсько-Турецькій війні 1673 року. Мати – з роду Малаховських, котрі жили на Віленщині в Ошмянському повіті. Тут, у селі Косуті Ошмянського повіту біля м. Вільно (Вільнюс) у Литві, 11 жовтня 1672 року народився Пилип Орлик. Успішно закінчивши Києво-Могилянську колегію, Пилип Орлик працював писарем у консисторії Київської метрополії, потім – старшим канцеляристом Генеральної військової канцелярії. Згодом він потрапляє до Генеральної військової канцелярії. 1698 року Пилип одружився з дочкою полтавського полковника Павла Герцика Ганною. Це зблизило його з козацькою старшиною. Серед гетьманських довірених керівників він займав особливе місце.

Написати перший коментар | Додати посилання на цю статтю | Переглядів: 1222

Детальніше...
 
до 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі Надрукувати Надіслати електронною поштою

Ольга Олексіївна Клюєва,
Головний спеціаліст відділу  інформації та використання документів Державного архіву Сумської області
 

Друга світова війна у документах
Державного архіву Сумської області
(до 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі)

     Пам'ять жива до тих пір, допоки живі свідки подій та інтерес до документальних джерел. На жаль, все більше свідків подій Другої світової війни відходять у вічність, а ось документи залишаються живим голосом історії, джерелом осмислення минулого для побудови майбутнього.
     Державний архів Сумської області – скарбниця документів періоду  Другої світової війни. Це документи періоду тимчасової німецької окупації Сумської області 1941-1943 років,  документи про партизанський та підпільний рухи, колекції листів громадян, які були примусово вивезені на роботу до Німеччини, спогади ветеранів війни, документи Сумської обласної надзвичайної державної комісії по встановленню злодіянь загарбників та заподіяння ними збитків громадянам, державним підприємствам, колгоспам,громадським організаціям, а також фото.

Написати перший коментар | Додати посилання на цю статтю | Переглядів: 1034

Детальніше...
 
До 100-х роковин початку Першої світової війни Надрукувати Надіслати електронною поштою

Інна Павлівна Кузьменко
Головний спеціаліст відділу інформації та використання документів
Державного архіву Сумської області


«Перша світова війна 1914-1918 років на сторінках документів
Державного архіву Сумської області».

Глибокий вплив на долю людства справили війни та революції, якими характеризувалося ХХ століття. Його початок був ознаменований Першою світовою війною, яка тривала з  1 серпня 1914 р. по 11 листопада 1918 р. і була однією з найкровопролитніших в історії людства - в ній загинуло понад 10 млн. осіб. У воєнних діях взяли участь 33 держави із 59 з населенням понад 1,5 млрд. осіб (87 % жителів планети). Вона визнана наукою тим рубежем, на якому завершилася нова і розпочалася новітня історія світу – історія геополітичних змін. Перетворень політичної системи Старого світу.

Написати перший коментар | Додати посилання на цю статтю | Переглядів: 2736

Детальніше...
 
До 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні Надрукувати Надіслати електронною поштою
Інна Євгеніївна Гончарова,
Начальник відділу інформації та використання документів
Державного архіву Сумської області   
              

          «Цей день назавжди в пам’яті народній».


          Указом Президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1945 року день - 9 травня оголошено днем всенародного торжества -  святом Перемоги.
          Перемога над фашистською Німеччиною у Великій Вітчизняній війні була досягнута ціною величезних зусиль і жертв українського народу, який згуртувався у єдиний бойовий табір, щоб дати гідну відсіч ворогові. Тільки прямі матеріальні збитки народного господарства України склали 285 млрд. крб. Безповоротні людські втрати України - понад 6 млн. чоловік.
         

Написати перший коментар | Додати посилання на цю статтю | Переглядів: 1149

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 Наступна > Кінець >>

Всього 1 - 8 з 51